Whitestone Dome Skjermbeskytter

Archive for the ‘Brukermanual’ Category

Användarmanual till Olixar Clip & Talk Multipoint Bluetooth Handsfree Biltillbehör

Thursday, October 9th, 2014

15581

Olixar Clip & Talk Multipoint Bluetooth Handsfree Biltillbehör är ett populärt tillbehör bland våra kunder och vi tänkte därför dela med oss av en användarmanual. Häng med!

1. Om Multipoint Speakerphone

Denna mångsidiga Bluetooth Multipoint högtalartelefon är specialdesignad för användaren att njuta av bekvämlighet och friheten med trådlös kommunikation. Du kan använda den på ett bord eller skrivbord som en högtalartelefon för konferenser eller i bilen som ett handsfree-tillbehör. En avancerad inbyggd mikrofon med D.S.P-teknologi för eko- och brusreducering ger dig en felfri ljudkvalité.

2. Om Bluetooth-teknologi

Trådlös Bluetooth-teknologi kommer att revolutionera personlig anslutning genom att ge friheten av trådlösa anslutningar. Det gör det möjligt för att länkning och anslutningar mellan bärbara datorer, mobiltelefoner, bärbara handdatorer och andra Bluetooth-aktiverade enheter kan ske inom 10 meter. Genom att använda globalt ljud & digital data 2.4 GHz ISM överföring är detta en global kommunikation som du bara har kunnat drömma om tidigare.

3. Lär känna Olixar Clip & Talk

För att använda din Bluetooth högtalartelefon kan du följa nedanstående steg:

1. Ladda högtalartelefonen. Det rekommenderas att du laddar batteriet fullt innan du använder högtalartelefonen för första gången. Normal laddningstid ungefär 3 timmar.

2. Placera högtalartelefonen och den Bluetooth-aktiverade telefonen inom 1 meter för ihopkoppling.

3. Se till att högtalartelefonen och telefonen är placerade inom en radie av  10 meter för Bluetooths avkänningsavstånd (blockering kan minska på avkänningsavståndet).

4. Utseende och funktion

1. Högtalare
2. Mikrofon
3. LED
4. Laddningsuttag
5. Mute-knapp
6. MFB-knapp (flerfunktionsknapp)
7. Volymökning (V+)
8. Volymminskning (V-)

5. Ladda Olixar Clip & Talk

Högtalartelefonen Olixar Clip & Talk kommer med ett uppladdningsbart batteri. Innan du använder högtalartelefonen för första gången rekommenderas det att du laddar batteriet helt fullt. Normal laddningstid är cirka 3 timmar.

VIKTIGT

1. Laddningsindikatorn kommer att försenas i några minuter om högtalartelefonen inte har använts under en längre tid eller om batteriet är urladdat.

2. För att förlänga batteriets livslängd rekommenderas det att batteriet laddas när det börjar ta slut. När batteriet börjar ta slut kommer LED-lampan att blinka rött var tredje sekund. Under låga batterinivåer kommer, om högtalartelefonen används kontinuerligt, batteritiden och standby-tiden att minska. Laddningstiden kan även ta längre tid än de normala 3 timmar.

3. Den röda LED-lampan blinkar under laddning och slutar blinka när laddningen är klar.

6. Sätta på och stänga av högtalartelefonen

Sätta på: När högtalartelefonen är avstängd ska du trycka och hålla ner “MFB”-knappen i ungefär 4 sekunder tills du hör ett kort pip. Den blåa LED-lampan kommer att blinka i 3 sekunder och sedan kommer högtalartelefonen automatiskt att ansluta till den senast anslutna telefonen.

Stäng av: När högtalartelefonen är på standby-läge ska du trycka på “MFB”-knappen i ungefär 4 sekunder tills du hör ett kort pip. Den röda LED-lampan kommer att blinka i 3 sekunder innan den stängs av.

7. Ihopkoppling

Innan du använder högtalartelefonen för första gången måste du para ihop den med en Bluetooth-aktiverad telefon. Stegen nedan beskriver hur du parar ihop din Bluetooth-aktiverade mobiltelefon.

1. Placera högtalartelefonen och mobiltelefonen nära varandra (inom 1 meter).

2. Se till att högtalartelefonen är i OFF-läge.

3. Tryck och håll ner “MFB”-knappen i 6 sekunder tills LED-lampan blinkar rött och blått. Den är nu redo för ihopkoppling.

4. Aktivera Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon och sök efter tillgängliga Bluetooth-enheter (om du är osäker på hur du gör detta kan du läsa användarguiden för din mobiltelefon).

5. Välj “BT Speaker” i listan.

6. Skriv in den förprogrammerade koden “0000″ och tryck på “OK” för att para ihop högtalartelefonen med din mobiltelefon. När ihopkopplingen är komplett kommer den blåa och röda LED-lampan sluta blinka. Högtalartelefonen är nu under standby-läge när den blåa LED-lampan blinkar var tredje sekund.

7. Tryck på “Return” för att gå tillbaka till din mobiltelefons huvudmeny. Placera mobiltelefonen och högtalartelefonen inom en radie av 10 meter. Du ska nu kunna ringa och ta emot samtal med hjälp av högtalartelefonen.

Notera: Om ihopkopplingen inte kan slutföras inom 2 minuter efter att ihopkopplingsläget är aktiverat kommer högtalartelefonen automatiskt att stängas av. Upprepa då stegen ovan för att koppla ihop högtalartelefonen och mobiltelefonen igen.

8. Anslutningar mellan högtalartelefonen och mobiltelefonen

När ihopkopplingen är klar kommer högtalartelefonen att stå kvar i standby-läge. Innan du ringer eller besvarar ett samtal (om headset-ikonen inte visas på telefonens skärm) följer du nedanstående steg för att aktivera Bluetooth-anslutningen via din mobiltelefon eller högtalartelefon tills du kan se ikonen för headsetet på skärmen.

1. På din telefon: Välj “BT Speaker” från listan på din mobilskärm.

2. På högtalartelefonen: Tryck snabbt på “MFB”-knappen och välj “Accept” på telefonens skärm för att acceptera anslutningen.

9. Frånkoppling

När du behöver ansluta högtalartelefonen till en annan Bluetooth-aktiverad mobiltelefon kan du följa nedanstående steg för att koppla från högtalartelefonen med den redan ihopkopplade mobiltelefonen.

1. Stäng av högtalartelefonen.

2. Välj “Disconnect” på listan över Bluetooth-enheter på mobiltelefonen för att ta bort anslutningen.

Notera: När du kopplar från kommer högtalartelefonen automatiskt att stängas av i 15 minuter. Den blåa LED-lampan blinkar två gånger var tredje sekund när högtalartelefonen inte är ansluten med en mobiltelefon.

10. Att använda högtalartelefonen

1. Besvara ett samtal

När du får ett telefonsamtal kan du snabbt trycka på “MFB”-knappen för att besvara samtalet.

2. Avsluta ett samtal

Tryck snabbt på “MFB”-knappen för att avsluta ett samtal.

3. Avvisa ett samtal

När du hör att telefonen ringer kan du trycka och hålla in “MFB”-knappen i två sekunder för att avvisa samtalet.

4. Röstuppringning

Om din mobiltelefon har röstkommandot aktiverat i vänteläge kan du trycka på “MFB”-knappen och säga röstmärket när du hör ett pip.

Notera: Se till att spela in röstmärken på din mobiltelefon innan du använder röstuppringningsfunktionen. Funktionaliteten varierar beroende på vilken telefonmodell du har. Se användarmanualen för din mobiltelefon för mer detaljer.

5. Senast ringda nummer

I standby-läge: tryck snabbt två gånger på “MFB”-knappen för att ringa upp det nummer du ringde sist.

6. Justera volymen

Under ett samtal kan du trycka på “V+” eller “V-” för att justera volymen.

7. Mute och Un-Mute

Mute: Under ett samtal kan du trycka på “mute”-knappen för att stänga av högtalartelefonen. Den röda LED-lampan kommer att blinka under mute-läget.

Un-Mute: Tryck på “Mute”-knappen under mute-läget för att slå på högtalartelefonen igen.

8. Överföring av samtal

Högtalartelefon till mobiltelefon: Under samtal, tryck på knapparna “V+” och “V-” samtidigt och samtalet dirigeras därefter till din mobiltelefon.

Mobiltelefon till högtalartelefon: Tryck på knapparna “V+” och “V-” samtidigt för att dirigera samtalet till högtalartelefonen.

11. Multipoints funktioner

1. Aktivera Multipoints anslutning

Standardinställningen för  högtalartelefonens multipoint-funktion är av.

Du kan aktivera funktionen för att ansluta 2 mobiltelefoner samtidigt.

a) Multipoint på: I standby-läge, tryck och håll ner “V+”-knappen i 3 sekunder tills du hör ett pip.

b) Multipoint av: I standbyläge, tryck och håll ner “V-”-knappen i 3 sekunder tills du hör ett pip. Högtalartelefonen kommer att stänga av multipoint-funktionen och stänga av enheten automatiskt. När du slår på högtalartelefonen igen kommer den endast att ansluta till den senast anslutna Bluetooth-enheten.

2. Multipoint ihopkoppling

a) Första mobiltelefonen: para ihop högtalartelefonen med en Bluetooth-aktiverad mobiltelefon.

b) Andra mobiltelefonen: Stäng av högtalartelefonen. Tryck och håll ner “MFB”-knappen i 5 sekunder för att slå igång ihopkopplingsläget igen och para ihop med den andra mobiltelefonen.

c) Anslut den först ihopkopplade mobiltelefonen till högtalartelefonen.

3. Multipoint-anslutning med 2 mobiltelefoner

När multipoint-funktionen är aktiverad, vänligen följ nedanstående steg för att ansluta till 2 Bluetooth-aktiverade mobiltelefoner samtidigt.

När du slår på högtalartelefonen kommer den automatiskt att söka och ansluta till de 2 mobiltelefoner som senast har anslutits.

4. Besvara ett annat samtal under ditt pågående samtal (3-vägssamtal eller dubbellänks-funktion)

När du tar emot det andra samtalet, tryck två gånger på “MFB”-knappen för att pausa det första samtalet och svara sedan på det andra.

5. Avvisa ett samtal under ett pågående samtal (3-vägssamtal eller dubbellänks-funktion)

När du tar emot ett samtal under ditt pågående samtal kan du trycka på “MFB”-knappen i tre sekunder för att avvisa det inkommande samtalet.

6. Växla mellan 2 telefonsamtal (3-vägssamtal eller dubbellänks-funktion)

a) När du har två samtal på linjen kan du trycka två gånger på “MFB”-knappen för att växla mellan dessa samtal.

b) När du har två samtal på linjen kan du snabbt trycka på “MFB”-knappen för att avsluta det pågående samtalet och fortsätta med det andra samtalet.

Notera: När du använder multipoint-funktionen kan enheten inte stödja 3-vägs samtalsfunktionen.

12. Lågspänningsskydd av batteri

När batteriets spänning sjunker till 3.3V kommer den röda LED-lampan att blinka i 3 sekunder. Högtalartelefonens stängs automatiskt av när spänningen är under 3.0V.

13. Återställ standardinställningar

Vänligen följ nedanstående steg för att återställa högtalartelefonen till den ursprungliga inställningen och ta bort alla tidigare ihopkopplingar och anslutningar.

1. Se till att högtalartelefonen är i standby-läge.

2. Tryck och håll ner knapparna “V+” och “V-” i 10 sekunder tills den blåa och röda LED-lampan blinkar 5 gånger, högtalartelefonen återupptar då viloläge. Högtalartelefonen är nu tillbaka på standardinställningar. Slå på högtalartelefonen igen och den kommer automatiskt att gå in i ihopkopplingsläget.

Notera: Om högtalartelefonen är ansluten med en mobiltelefon innan du återställer standardinställningarna kommer den automatiskt att gå till ihopkopplingsläge efter att den återställts till standardinställningar. Om högtalartelefonen inte är ansluten med en mobiltelefon innan återställningen kommer den automatiskt att slå på standby-läget.

14. Produktspecifikationer

Bluetooth-mjukhet: Bluetooth V2.1+ EDR
Driftsfrekvensband: 2.4GHz ~ 2.48GHz olicensierat ISMband
Output Power: Klass 2, upp till 10 meter
Stödjer profiler: HSP och HFP-profiler
Stödjer flera sammankopplade enheter: memorerar data för 8 Bluetooth-telefoner
Standby-tid: Upp till 1600 timmar / 66 dagar
Taltid: Upp till 12-14 timmar
Batteriets laddningstid: Ungefär 3 timmar
Laddningsspänning: DC5.0V, 400mA
Batteri: 650mA, BL-B5 (uppladdningsbart litiumjonbatteri)

Tack för din uppmärksamhet!